هری ساتیاوان بازیکن اندونزیایی الاصل بحرین

هری ستیاوان بازیکن با اصالت اندونزیایی است که 9 سالگی بدیمنتون را شروع کرده است و هم اکنون رتبه 244 جهان را دارد.

این بازیکن از 4 سال پیش به بحرین دعوت شد و مقیم این کشور گردید و در چندین مسابقه کشور بحرین را نمایندگی کرده است و هم اکنون به طور دوگانه نقش مربی و بازیکن را در این کشور دارد.

ستیاوان اوایل تابستان امسال توانست در دو بازی نفس گیر رقیبان بومی خود یعنی احمد و محمد منور را شکست دهد و گزینه اصلی بحرین در رقابتهای اینترنشنال چلنج بحرین در سال 2013 خواهد بود که درماه دسامبر(آذر) امسال برگزار می شود.

/ 0 نظر / 40 بازدید