تاخیر در جلسه فراکسیون ورزش مجلس

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی ایران گفت: با توجه به اینکه چند مورد قانونی اولویت دار در دست بررسی بود، جلسه فراکسیون ورزش تشکیل نشد.

سید هادی حسینی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: دو هفته ای است که جلسۀ روزهای چهارشنبه صبح فراکسیون ورزش به دلیل پیگیری دو سه موضوع قانون اساسی برگزار نشده است اما اعضای فراکسیون ورزش طی استراحت های خود در صحن موضوعات ورزشی را پیگیری می کنند اما برنامه های ورزشی جدیدی هنوز ارائه نشده است و در دست بررسی است.

/ 0 نظر / 34 بازدید