طرح دیدگاه دکتر گودرزی در خصوص ستاره سازی در نشست با معاونت صدا

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان  در این نشست دکتر گودرزی  با  اشاره به نقش تاثیر گذار رسانه در دنیای امروز گفت: رادیو که همه جا می تواند همراه مردم باشد، طیف گسترده ای از مردم را متاثر می کند و  میزان اثرگذاری این رسانه شنیداری در میان مردم نامحدود است.

وزیر ورزش و جوانان درادامه با اشاره به اهمیت ایجاد فضای مناسب برای  نقد،  توسط کارشناسان و صاحب نظران حوزه های مختلف به ویژه جوان و ورزش  گفت: ما در وزارت ورزش و جوانان از نقد سازنده استقبال می کنیم.
 وزیر ورزش و جوانان رویکرد فعلی نسبت به ورزش در کشور را اشتباه توصیف کرد و افزود : در جوامع توسعه یافته غربی، به ورزش به عنوان عنصری برای جلوگیری از نارسایی های عضوی و پیشگیری از بزه و انحرافات اجتماعی و اخلاقی نگاه می شود . این درحالی است که در شرق  به ورزش نگاه  قهرمان پروری با روش گلخانه ای وجود دارد تا ازاین طریق قدرت ملی کشورها  به رخ کشیده شود.
دکتر گودرزی  در خصوص ویژگی های ورزش درایران اظهار داشت: در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران مخلوطی از این  2 نگاه حاکم است و مرز معینی میان این 2 دیدگاه وجود ندارد.
وی به ناهنجاری ها و بی اخلاقی های که نشات گرفته از نگرش صرف قهرمانی است، اشاره کرد و افزود: مرگ ناشی از دوپینگ با اهداف عالی ورزش مغایر است و الگو سازی و ستاره سازی در ورزش کشور باید هوشمندانه و کنترل شده باشد.
وی اظهارداشت: توزیع ناعادلانه  منابع موجب می شود توجه به ورزش قهرمانی فراگیر و فساد در ورزش شایع شود.
وزیر ورزش و جوانان  همچنین در خصوص حوزه جوان گفت: در بخش جوانان هر 23 دستگاه باید دست به دست هم بدهند  تا دراین حوزه رشد متناسبی را شاهد باشیم، این درحالی است که در حال حاضر تنها یک معاونت امور مربوط به حوزه جوان را پیگیری می کند و این معاونت به تنهایی  نمی تواند به رتق و فتق امور مربوط به حوزه جوان بپردازد .
وی  در پایان رسانه را به چراغی تشبیه کرد که می تواند روشنایی رسانه ای ایجاد و کمک کند جوانان رشد کنند و  محیط ورزش پالایش شود.
/ 0 نظر / 28 بازدید