دوپینگ و وظایف ورزشکاران در قبال مقررات بازدارنده

فدراسیون جهانی بدمینتون از یکم جولای ۲۰۰۴ مقررات مبارزه با دوپینگ را امضا نموده است لذا رعایت مقررات آن بر کلیه ورزشکاران این رشته الزامی است از این رو لازم است تا بدمینتون بازان ایرانی آشنایی هرچند مقدماتی با این مقررات داشته باشند لذا ضمن افزودن لینک سازمان مربوطه با عنوان WADAخلاصه ای از مقررات مربوطه را در زیر ذکر می کنیم :

۱)فهمیدن و برآورده کردن و موافقت کردن مقررات و سیاست های ضد دوپینگ که بر بازیکن به کار می رود

۲) خواندن و فهمیدن لیست مواد ممنوعه

۳)قبول مسئولیت کامل در مورد کلیه چیزهایی که می خورید و استفاده می کنید.

۴) اطلاع دادن پرسنل درمانی در مورد مسئولیت شما در مورد عدم استفاده از مواد ممنوعه.

۵) مطمئن شوید تا هیچ گونه روش درمانی که مقررات و سیاستهای ضد دوپینگ را نقض می کند در مورد شما به کار نمی رود.

۶) خودتان را به  برای جمع آوری نمونه در دسترس قرار دهید و اگر مشترک موسسات آزمایش هستید؛ اطلاعات مکانی را ارائه دهید.

/ 0 نظر / 15 بازدید